Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

MT-HV Modul​

Kombinationen af mega macs X og det nye MT-HV modul fra Hella Gutmann, giver dig adgang til alle de måletekniske funktioner, der kræves i forbindelse med arbejde på el- og hybridbiler.​

​MT-HV modul til mega macs X

Højvoltsmodulet på op til 1000v giver mulighed for målinger på el- & hybridbiler, og kommer med 2 højvolt måleprober som er specialdesignet til disse typer målinger.

Testproberne kan bruges i kombination med bilfabrikanternes måleadaptere og du har derfor fuld fleksibilitet.

Med højvoltsmodulet og mega macs X får I flere funktioner - f.eks.

 • Guidet gennemgang af processen med at gøre el- & hybridbilen strømløs
 • Guidet isolationstest
 • Tekniske data for E-mobility

HV modulet virker med mega macs X diagnosetesteren og tilsluttes  via Bluetooth - Det giver jer høj fleksibilitet, når der skal foretages målinger på el- & hybridbiler.

Højvoltsmodulet benyttes sammen med dit MT77/MT56 modul.

Højvoltsmodulet kan udbygges med ampere tænger samt LPD kit til lavtryksmålinger på brændstofsystemet.

Highlights

 • ​Styring via mega macs X (SDI)
 • Trådløs kommunikation med mega macs X
 • Højspændings multimeter
 • Guidet højspændingsmålinger
 • Slot til MT56 og MT77 modul
 • Aftagelige højspændings-testkabler
 • 4 mm test-tilslutningsstik til producentspecifikke måleadaptere på højspændings testkabler
 • Aftagelige målesonder på højspændingskabler
 • Produceret af højkvalitet materialer for maksimal robusthed
 • Fuld fleksibilitet - 1 stk. hardware til alle licenser.
 
 
 
 
 
 
Jeg ønsker at *


 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Diagnose og målinger med den samme enhed

Med mega macs X er målinger lettere, end de ser ud til. 

Du afgør, hvilke tillægsmoduler, du har brug for – nu eller senere.

​Spænding, modstand, strøm eller tryk? Faste, numeriske værdier eller variable signaler?

Høj- eller lavspænding? Med modulsystemet i mega macs X får du praktiske – til dels guidede – løsninger på næsten alle opgaver i forbindelse med målinger.

Allerede med mega macs licens X3 kan du udvide din diagnosetester med måletekniske funktioner. 

Alt efter behov har du brug for mindst ét af de to måleteknikmoduler MT-USB eller MT-HV.

Med det lille måleteknikmodul MT-USB bliver din mega macs X* til et digitalt 2-kanals-multimeter til målinger på op til 60 volt. Når du tilslutter USB-kablet genkendes modulet automatisk, og du har adgang til det via SDI-overfladen under menupunktet „Måleteknik“. Du kan nemt foretage alle indstillingerne på betjeningsenheden til din mega macs X.

​DREAM TEAM: MEGA MACS X OG MT-HV

mega macs X og MT-HV er et overlegent Dream Team. MT-HV har det samme elegante design som mega macs X og er lige så fleksibel. Og som det kan forventes af søskendeenheder af den samme generation, er opkoblingen trådløs via Bluetooth. Det innovative måleteknikmodul MT-HV med fast integreret højspændingsmåleteknik er specielt konciperet til mega macs X. 

MT-HV indeholder alle de måletekniske funktioner, du har brug for i forbindelse med el- og hybridkøretøjer – forudsat din mega macs X er udstyret med den mest omfattende SDI-software X5 og aktiveret licens X5

 • Højspændingsmålinger på op til 1000 V
 • Isolationstests med variabel prøvespænding
 • Potentialeudligningsmålinger på højspændingskomponenter
 • Modstandsmålinger (højspændingsafbryder)

​NY FREMTID FOR MÅLINGER AF LAVSPÆNDING, HØJSPÆNDING OG TRYK

Det innovative Bluetooth-modul åbner mulighed for mere end bare højspændingsmålinger. Med lethed, kan du lukker op for endnu en metrologisk kernefunktion i MT-HV, når det drejer sig om lavspændingsmåling. Det eneste, du skal gøre, er at sætte dit måleteknikmodul i modulstikket på MT-HV. Du kan bruge både måleteknikmodulet fra mega macs 77 og dit nye måleteknikmodul MT 77. 

Hvis du har de passende målespidser og -klemmer hhv. en amperetang, der passer til strømstyrken, har du nu et digitalt 2-kanals-multimeter og et ultrahurtigt 2-kanals-oscilloskop. Hvis der ikke sættes et måleteknikmodul i modulstikket, fungerer MT-HV udelukkende som højspændingsmultimeter.

Vores tip: Du kan allerede bruge MT-HV forbundet med MT 77, når du har SDI-software X4 og licens X4.

I dette tilfælde er det udelukkende funktionen til lavspændingsmåling, der kan bruges i MT-HV. Du får her adgang til trådløse målinger og luksusfunktionen „Guidede målinger“. Og når MT 77 er forbundet med MT-HV, kan du endvidere forbinde dine LPD-kit-sensorer og udføre trykmålinger.

​Måleteknik kort fortalt

Når det drejer sig om biler taler man om lavspænding (LV) ved vekselspænding (AC) op til 30 V eller ved jævnspænding (DC) op til 60 V

– alt derover er højspænding (HV). De fleste elbiler kører på omkring 400 V – de særligt stærke modeller kører på op til 800 V.​

​DIGITALT MULTIMETER

Måleapparat med justerbare måleområder til strøm (A), spænding (V) og modstandsmålinger (Ω). Et simpelt multimeter har en enkelt indgangskanal. De mere avancerede 2-kanals-multimetre kan registrere to signaler samtidigt og vise dem grafisk. Værdien i forhold til tidsaksen afhænger imidlertid direkte af samplingraten og båndbredden. 

Vores 2-kanals-måleteknikmoduler: MT-USB og MT 56 op til 60 V med sampligrate 1 MSa/s, maks. båndbredde 100 kHz samt MT 77 op til 200 V med samplingrate 64 MSa/s, maks. båndbredde 10 MHz.

MÅLEKABLER, MÅLESPIDSER, MÅLEKLEMMER OG AMPERETANG

Målekabler med målespidser og måleklemmer bruges til at måle de elektriske værdier på den ubeskyttede del af strømførende kabler og pins. Amperetangen kan uden berøring måle strøm under drift. 

Vores tip: Amperetang blå 40-700 A, amperetang grøn op til 40 A. Målekabel sort/blå bruges til indgangskanal 1, målekabel sort/rød til indgangskanal 2.

​OSCILLOSKOP

Et oscilloskop viser tidsforløbet for en elektrisk spænding (periodelængde) og synliggør dermed elektriske procedurer. Oscilloskopet har fortrinsvist 2 eller 4 indgangskanaler for at kunne vise og sammenligne flere overlappende spændingssignaler på en xog y-akse. Disse hurtige, oscillerende og til dels pulsbreddemodulerede styresignaler findes kun i lavspændingsområdet op til 60 V. Kvaliteten på et oscilloskop afhænger af, hvor hurtigt det er. Hvis det er for langsomt, opdages signalfejl ikke. Som regel er et 2-kanals-oscilloskop tilstrækkeligt på et værksted. 

Vores tip: mega macs X + MT-HV + MT 77, oscilloskop med 2 galvanisk isolerede indgangskanaler, samplingrate 64 MSa/s und maks. båndbredde 10 MHz.

HØJSPÆNDINGSMULTIMETER

Højspændingsmåleapparat til måling af spænding og modstand. Vigtige målinger på højspændingskøretøjer er spændingsmålinger mellem 0 V og ca. 1000 V, isolationstests med indstilling i variable trin, potentialeudligningsmålinger på højspændingskomponenter og modstandsmålinger på f.eks. højspændingsafbryderen. Til disse målinger er en enkelt indgangskanal tilstrækkelig. 

Vores løsning: mega macs X + MT-HV op til 1000 V.

HØJSPÆNDINGSMÅLEKABLER OG -MÅLESPIDSER

Kabler med stor diameter specielt til højspændingsmålinger. Som ekstra sikkerhed har kablerne en manuel kontakt, som skal være trykket ind under hele målingen. 

Vores tip: Højspændingsmålekabler sort/rød med ekstra stor kontakt. Målespidserne kan udskiftes efter behov, og det er muligt at tilkoble producentspecifikke adaptorer

GUIDEDE MÅLINGER

Semiautomatisk brugervejledning med præcise oplysninger om, hvilket måleudstyr, der skal bruges på de klart definerede interfaces. I lavspændingsområdet endvidere automatisk indstilling af måleområderne og automatisk analyse af måleværdierne i forhold til de nominelle værdier (køretøjs-/komponentspecifikke). 

Vores løsning: mega macs X + MT-HV (med MT 77) fra og med licens X4.

VIGTIGT

Bær altid beskyttelsesudstyr (f.eks. sikkerhedshandsker og ansigtsbeskyttelse) ved arbejde på højspændingssystemer.

Sørg for et sikkert arbejdsmiljø (f. eks. advarselsskilte og afspærringer).

Produkterne kan fås hos din handelspartner.​

 
 
 
 
 
 
Jeg ønsker at *


 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Hella Gutmann Solutions A/S

Lundborgvej 16, 8800 Viborg​

Klik her for rutevejledning

CVR​: 87816613

Kontakt​

Telefon: +45 86 60 28 88

E-mail: info@hella-gutmann.dk

Åbningstider:

Mandag – torsdag: 08.00 – 16.00

Fredag: 08.00 – 14.15

Telefontider​:

Mandag – fredag: 08.00 – 16.00

Fredag: 08.00 – 14.15

Tilmeld nyhedsbrev

© Copyright Hella Gutmann Solutions A/S 2024